Asendusjuhtmete komplekt

10.0015.00

Asendusjuhtmete komplekt viibrikule.

Kui ekraanil vilgub märguanne „LEADS“ ning otsikut käes hoides ei ole tunda stimulatsiooni, on viga tõenäoliselt juhtmetes ning need tuleb välja vahetada.

Ole alati juhtmeid käsitsedes ettevaatlik ning neid ühendades ja lahti ühendades hoia alati juhtme otsas olevast tugevdatud osast, et vältida ühenduste katkemist.

Lisainfo

Asendusjuhtmed

Elise, Perfect PFE