PCOS-uuring

UURING
Hormoonvõimlemise ja aeroobse treeningu mõju polütsüstiliste munasarjade sündroomi (PCOS) sümptomitele 18-45aastaste naiste hulgas

Kuigi PCOS on sagedaseim endokriinne terviseseisund 18-45-aastaste naiste seas ei ole tekkemehhanism täpselt teada ning ravi puudub. Siiski leiavad uuemad uuringud, et kasu on ka elustiili muutustest, mis hõlmab nii toitumise kui kehalise aktiivsuse korrigeerimist.

Lähtuvalt eelnevast on minu uurimistöö eesmärk selgitada hormoonvõimlemise harjutuste ja Rahvusvahelise PCOS võrgustiku soovitatud aeroobse treeningu mõju PCOS sümptomitele.

Valimi moodustavad naised vanuses 18-45 kellel on diagnoositud PCOS või esinevad PCOS sümptomid. Uuringuga saab liituda oktoober 2022 – jaanuar 2023, uuringus osalemine kestab 4 kuud.

Miks uuringus osaleda? Kui senised lähenemised ei ole andnud tulemust, on aeg proovida midagi päris uut. Uuringus osalemine annab võimaluse juhendatult treenida, nõu küsida, tagasisidet saada ja soovi korral teiste osalejatega suhelda. Ja seda kõike tasuta!

Uuringus osalemise tingimused: teil on diagnoositud PCOS või olete viimase 6 kuu jooksul korduvalt kogenud vähemalt viite järgmistest sümptomitest: ebaregulaarne menstruatsioon, valulik menstruatsioon, menstruatsioon puudub, premenstruaalne sündroom (PMS), ovulatsiooni puudumine, probleemne rasestumine, hirsutism e üleliigne karvakasv näopiirkonnas, mees-tüüpi alopeetsia e juuste hõrenemine, akne, uurenenud söögiisu, nälg 2h pärast söögikorda, magusaisu, kiire väsimine, meeleolu kõikumine, rahulolematus välimusega.

Uuringus ei saa osaleda, kui teil on diagnoositud pahaloomuline kasvaja, diabeet 1 või 2, kontrollimatu hüpertensioon, luu- ja lihaskonna vigastused , müoom või endometrioos, kui olete vähem kui 12 nädalat enne uuringuga liitumist sünnitanud või läbinud operatsiooni vaagna/kõhu/selja piirkonnas, kui olete rase või plaanite rasestuda uuringul osalemise perioodil, kui kasutate rasvumisvastaseid ravimeid.

Uuringus on kolm rühma:

Rühm A sooritab 4 kuu vältel 6 päeval nädalas hormoonvõimlemise harjutusi, sellest viiel päeval 10 minutit päevas, ühel päeval 25 minutit päevas ja üks päev nädalas on puhkepäev. Harjutused õpime selgeks esimesel kohtumisel ning edaspidi kohtume nii interneti vahendusel kui paaril korral ka treeningsaalis. Meil on kinnine FB grupp ja kohtume online kord nädalas.

Rühm B teostab 4 kuu vältel aeroobset treeningut omal valikul (kõndimine, ujumine, jalgrattasõit, suusatamine vmt), sh kaks 10-minutilist lihastreeningut nädalas. Lihastreeningu videod on eelsalvestatud. Uuringuperioodi jooksul teeme sobivuse korral ühistreeninguid, meil on kinnine FB grupp ja kohtume online kord nädalas.

Rühm C jätkab 4 kuu vältel senist elustiili, säilitades olemasoleva kehalise aktiivsuse ja istuva eluviisi vahekorra.

Esimesel kohtumisel mõõdetakse Teie kehapikkus, kehamass, vööümbermõõt ja puusaümbermõõt. Uuringu küsimustik täidetakse Connect.ee keskkonnas. Küsimustik sisaldab küsimusi erinevatest valdkondadest: a) üldandmed; b) PCOS sümptomite esinemise ajalooga seotud andmed; c) PCOS sümptomaatikaga seotud andmed. Vajadusel saate selgitusi küsida uuringu läbiviijalt. Mõõtmiste teostamise ja küsimustikule vastamise ajakulu hinnanguliselt 20-30 minutit. A rühmas osalejate esimese kohtumise ajakulu kuni 90 minuitit, sest õpime selgeks harjutused.

Uuringus osalemine on vabatahtlik ning osalemisest võite loobuda igal ajahetkel põhjendamata oma otsust. Osaledes uuringus ning tehes selle lõpuni kaasa saate treenida süstemaatiliselt ja juhendatult nelja kuu vältel.

Uuringus osalejate andmed on pseudonümiseeritud. Teile määratakse kood mis võimaldab Teie kohta kogutud andmed koondada ja siduda. Andmed on nimeliselt tuvastatavad uuringus osalemise ajal ja ühe kuu jooksul uuringust väljumisest mil toimub vajalike andmete kogumine. Sõltuvalt uuringusse sisenemise ajast on uuringu lõpp vahemikus jaanuar – mai 2023. Seejärel kood kustutatakse ja andmed ei ole nimeliselt tuvastatavad. Soovi korral saate väljavõtte oma andmetest ühe kuu jooksul uuringu lõpetamisest pöördudes uuringu läbiviija Katri Ristali poole.

Uuringus osalejate ja uuringu läbiviija vaheline kirjavahetus säilitatakse uuringu läbiviija arvutiserveris kuni uuringu valmimiseni. Neid andmeid ei kodeerita ja need jäävad isikustatud kujule. Läbiviija arvutiserver on kaitstud ainult talle teadaoleva salasõnaga, andmed asuvad eraldi salasõnaga kaitstud failis mille salasõna on teada ainult uuringu läbiviijale. Uuringu valmimisel kirjavahetus kustutatakse.

Uuringu andmeid hoitakse kõrgkooli turvatud võrgus vaid uurijatele teadaolevas koodiga kaustas kõrgkooli sise-eeskirja kohaselt 10 aastat (kuni oktoober 2032). Uuringu andmeid kasutatakse teaduslikel eesmärkidel (üliõpilaste lõputöö, eriala ajakirjades publitseerimisel, konverentside ettekannetel) ning avaldatakse üldistatud kujul ning uuringus osalenud isikuid ei ole võimalik tuvastada.

Uuring on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteega (luba nr 368/T-15).

MILLAL saab uuringus osaleda?
Uuringuga saab liituda kuni 6. jaanuar 2023.
Uuringus osalemise aeg on 4 kuud, seega liitudes näiteks oktoobris 2022, lõpeb uuring jaanuaris-veebruaris 2023. Liitudes jaanuaris 2023 lõpeb uuring aprillis 2023.

MIKS osaleda uuringus?
Uuringus osalemine annab võimaluse juhendatult treenida tervelt neli kuud, küsida nõu, saada tagasisidet ning soovi korral suhelda teiste uuringus osalejatega.
Ja seda kõike tasuta!

Kuidas uuringus osaleda?
Võta ühendust katri.ristal @ gmail.com, vastan heal meelel tekkinud küsimustele ja selgitan uuringu olemust. Kui olete ametliku infolehe allkirjastanud, ongi käes aeg kohtuda ja teostada esmased mõõtmised (pikkus-kaal-vöö- ja puusaümbermõõt). Seejärel saab alustada treeningutega. Uuringus osalemise ajal on kasutamiseks kinnine FB grupp, teeme iganädalaselt online-kohtumisi ning kui on soovijaid, siis aegajalt ka ühisptreeninguid päris-elus.

Informeerimise ja teadliku nõusoleku vorm, PCOS uuring 

Uuring on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteega (luba nr 368/T-15).

Uuringu läbiviija
Tartu Tevishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala IV kursuse üliõpilane
Katri Ristal
katri.ristal@gmail.com
Tel 56 54 654