Asendusjuhtmete komplekt

12.50

Asendusjuhtmete komplekt viibrikule iTouch Sure.

Kui ekraanil vilgub märguanne „LEADS“ ning käes hoides ei ole tunda stimulatsiooni, on viga tõenäoliselt juhtmetes ning need tuleb välja vahetada.

Ole alati juhtmeid käsitsedes ettevaatlik ning neid ühendades ja lahti ühendades hoia alati juhtme otsas olevast tugevdatud osast, et vältida ühenduste lahti tulemist.